En Çok Okunanlar

 • saç ekimi öncesi sonrası
 • saç ekimi süreci
 • doğal saç ekimi
 • sakaldan saç ekimi
 • second hair transplant process
 • ekilen saçlar dökülür mü?
Saç Çizgisinin Önemi

Bir insanın ortalama 100.000 kadar saç derisinde bulunan saç kökü bulunur. Bu oldukça büyük bir sayıdır.

Ancak bu sayı büyük oranda azaldığında saç ekimi işlemlerine başvurmak kaçınılmaz olur. Bir saç ekimi işlemini başarılı kılan bir çok unsur vardır. Bu unsurların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz saç çizgisinin doğru ve başarılı biçimde belirlenmesidir. Saç ekiminde doğal görünüm başarısı büyük oranda saç çizgisinin sahici bir şekilde belirlenmesinden geçer.

Ön saç çizgisinin doğru çizilmesinin diğer bir önemi, bu sorunlardan muzdarip bireyin alnının oldukça geniş görünmesidir. Bu rahatsız edici görüntünün düzgün biçimde giderilmesi bu yüzden mühimdir.

saç ekimi çizgisi

Saç Çizgisi Nedir?

Saç çizgisi alın bölgesinin yukarısında bulunan ve saç yapısının ön kısımlarını teşkil eden bir yerdir. Burada zamanla dökülmeler olabilir veya ilginç karşılanabilecek bir şekilde saç çizgisi geriye doğru çekilebilir. Bu çekilme ve dökülme durumlarında saç ekimi işlemi uygulanabilir. Saç çizgisi, daha özel ismiyle ön saç çizgisi; hesaplamalar ve saç analizleri sonucunda bu bölgeye çizilen bir şerittir.

Saç çizgisi saç ekimi işleminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Saç çizgisinin çok fazla simetrik ve muntazam olduğu durumlarda yapay bir görüntünün oluşması kaçınılmazdır. Saç çizgisi çok iyi ayarlanmalı ve deyim yerindeyse biraz asimetrik çizilmelidir.

Kadınlarda ön saç çizgisi daha yuvarlak bir yapıya sahiptir. Erkeklerde ise daha girintili çıkıntılı, yani daha asimetrik bir yapıdadır.

Ön alın çizgisi yüz tarafında bulunan saçla alnın buluştuğu bölgedir. Kişinin yüz hatlarına göre farklı bir biçimde yapılmalıdır. Saç çizgisi ünlü ‘’hastalık yoktur, hasta vardır’’ aforizmasını doğrular bir niteliktedir. Zira her saç çizgisi tüm insanlara uyacak şekilde genellenerek tasarlanamaz. 

saç ekimi alın çizgisi

Saç çizgisinde hataların açtığı sonuçlar

Saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalan bireylerde ön saç çizgisi olduğu yerden daha geride durabilmektedir. Buna kısaca alın açıklığı denir.

Alın açıklığı saç çizgisinin doğru çekilip işlem görmesiyle hallolabilecek bir meseledir.  

Saç Çizgisi Neden Çok Önemlidir?

Çizilen bu çizgi ön tarafta ve göz hizasında bulunduğundan en görünen yer olması dolayısıyla önemlidir. Bir saç çizgisi saç ekiminde en dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken hususların başında gelir. Yanlış veya yapay derecede simetrik çizilen saç çizgisi çim adam görüntüsüne ya da organik olmayan bir görünüme yol açabilir. Doğru saç çizgisiyle kişinin saçları doğal, genç ve dayanıklı bir görünüme kavuşabilmektedir.

Nasıl kaşlar gözü belirginleştirmesi ve öne çıkarması açısından çok önemliyse, saç çizgisi de böyledir. Gözlere yakın olması açısından saç çizgisinin doğru bir şekilde tasarlanması ve yerli yerinde çizilmesi oldukça mühimdir.

Alın Çizgisi Ile Saç Çizgisi Aynı Şey Midir?

Ön saç çizgisi demek ön alın çizgisi anlamına gelir. Bu bakımdan aynı bölgeyi kast eden ifadelerdir. Ön saç çizgisi iki kaşımızın tam orta noktasındaki yerden yukarıya doğru 6 ila 11 santimlik bir güzergahı ifade eder. Kişinin saç görünümünde ve yüz hatlarının belirgin durup durmamasında önemli bir yer tutar.

saç ekimi çizgisi

Saç Çizgisi Çekerken Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Saç çizgisinin dizaynının hesaplanması her bireye göre farklıdır. Bunun nedeni herkesin yüz hatlarının ve genel sima biçiminin farklı oluşudur. Anatomik görünüş ve bireyin yaşı bu çizginin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken faktörlerin başında gelmektedir.

İlk aşama alın bölgesinin üstündeki dik bir biçimde arkaya doğru yükselen kısımla, saç derisinin tam yukarısındaki biraz daha yatay sahayı birleştiren sınır belirlenir. Bu sınır belirlenirken, kaşların ortasındaki bölge de göz önünde bulundurulur.

Erkek cinsiyetinde geçerli olan şakak kısmında bir girinti olan saç çizgisi, uzmanlar için ideal kabul edilmektedir. Bu faktör de uzmanlar tarafından hesaba katılmaktadır.

Ayrıca saç çizgisi belirlenirken çizgi yönünün, saçların uzama ve çıkma yönü hesaba katılarak sürecin planlanması önemlidir.

Hafif asimetrik ve sivri olmayıp doğal görünen saçların ekiminde ön saç çizgisi önemli bir yer tutar. Hatalı saç çizgisinin geri dönüşü, yani telafisi zor ve zahmetli olacağı için oldukça dikkatli olunmalıdır.

En Çok Okunanlar

 • saç ekimi öncesi sonrası
 • saç ekimi süreci
 • doğal saç ekimi
 • sakaldan saç ekimi
 • second hair transplant process
 • ekilen saçlar dökülür mü?